ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ОВОГ, ЭЦЭГ /ЭХ/-ИЙН НЭР, НЭР ӨӨРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

ОВОГ, ЭЦЭГ /ЭХ/-ИЙН НЭР, НЭР ӨӨРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД Өргөдөл Төрсний гэрчилгээ, иргэний баримтын архивын лавлагаа

READ MORE

  ҮРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД Хүүхэд үрчлэн авахыг хүсэгч хүүхдийн оршин суугаа газрын сум, дүүргийн Засаг

READ MORE

НАС БАРСНЫ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

НАС БАРСНЫ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД Нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаа /АМ-7 маягт/ Тухайн иргэнийг нас барсан

READ MORE