Засаг дарга

Карибай Багдаулет

Сумын Засаг дарга

Боловсрол

1993 онд Баян-Өлгий аймгийн 4-р ахлах сургуульд элсэн орж 2003 онд төгссөн.

2004-2008 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн харъяа Завхан аймаг дахь Эдийн засгийн салбар сургуулиас Санхүү эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн.

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

2009-2020 он хүртэл Улаанхус сумын 6-р багийн Засаг даргаар дараалан 3 удаа сонгогдож байсан.

2018 онд Улаанхус сумын Ардчилсан намын даргаар сонгогдсон.

2020 оноос Улаанхус сумын Засаг даргаар ажиллаж байна.