Сумын ЗДТГ-ын дарга

С.Ботакөз

Сумын ЗДТГ-ын даргын  албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Боловсрол

2011онд Баян-Өлгий аймгийн 1-р ахлах сургуулийг төгссөн.

2011-2015 онуудад Их Засаг Олон Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийг "Эрх зүйч" мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй\ төгссөн

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

2016-одоо хүртэл Улаанхус сумын ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байгаа.

2022.08.22-ны өдрөөс хойш Улаанхус сумын ЗДТГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр ажиллаж байна.