ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Газрын ашиглалтын зориулалт өөрчлөх хүсэлт хүлээн авах үйлчилгээ:

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын кадастрын зураг авах үйлчилгээ: Бүрдүүлэх баримт бичиг Хуулах /тоон хэлбэр/

READ MORE

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ

Хөдөлмөр эрхлэлт Нийгмийн Халамжийн Хүүхдийн мөнгө олгох үйлчилгээ Бүрдүүлэх баримт бичиг: Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ Эсэн

READ MORE

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ

Ангилал Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжаас үзүүлж буй хүнсний эрхийн бичиг олгох үйлчилгээ Тайлбар Бүрдүүлэх баримт

READ MORE

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ

Ангилал Хөдөлмөр эрхлэлт Нийгмийн Халамжийн Хүүхдийн мөнгө олгох үйлчилгээ Тайлбар Бүрдүүлэх баримт бичиг: Хүүхдийн төрсний

READ MORE

Нийгмийн даатгалд хамрагдах ААНБайгууллага

Нийгмийн даатгалд хамрагдах ААНБайгууллага Аж ахуйн нэгж байгууллага нь Монгол  Улсын бүртгэлд бүртгүүлэн гэрчилгээ авснаас хойш иргэнтэй

READ MORE