Тамгын газар

Алсын хараа, эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго Төрийн бодлого боловсруулах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, мэргэшсэн, мэдлэг чадвар бүхий боловсон хүчнээр

READ MORE