Удирдлага

Улаанхус сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 8-р хуралдаан 2021оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр боллоо.

Улаанхус сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 8-р хуралдаан 2021оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр боллоо.

READ MORE

Улаанхус сумын Засаг даргын Тамгын газар

А.ХОНЫРАТ Улаанхус сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга Боловсрол 2008 онд Санхүү эдийн засгийн “Жонон”

READ MORE