Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга

М.ЕСЕНБЕК

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга

Боловсрол

2005 онд Улаанхус сумын М.Зайсановын нэрэмжит 10 жилийн сургууль,

2009 онд МУБИС-ыг Нийгэм эрх зүйн багш мэргэжлээр тус тус төгсөв.

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

2009-2020 онд Цэнгэл сумын Руханият сургуульд багш,

2020 оноос сумын ИТХ-ын даргаар ажиллаж байна.