Month: February 2022

Газрын ашиглалтын зориулалт өөрчлөх хүсэлт хүлээн авах үйлчилгээ:

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын кадастрын зураг авах үйлчилгээ: Бүрдүүлэх баримт бичиг Хуулах /тоон хэлбэр/

READ MORE

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ

Хөдөлмөр эрхлэлт Нийгмийн Халамжийн Хүүхдийн мөнгө олгох үйлчилгээ Бүрдүүлэх баримт бичиг: Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ Эсэн

READ MORE

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ

Ангилал Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжаас үзүүлж буй хүнсний эрхийн бичиг олгох үйлчилгээ Тайлбар Бүрдүүлэх баримт

READ MORE