Month: January 2022

Сумын Засаг даргын А/08 дугаар захирамжийн дагуу 2022 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгууллаа.

Сумын Засаг даргын А/08 дугаар захирамжийн дагуу 2022 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр бүх

READ MORE

Нийгмийн даатгалд хамрагдах ААНБайгууллага

Нийгмийн даатгалд хамрагдах ААНБайгууллага Аж ахуйн нэгж байгууллага нь Монгол  Улсын бүртгэлд бүртгүүлэн гэрчилгээ авснаас хойш иргэнтэй

READ MORE