Мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээнд шаардлагатай багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлын хүрээнд

Мал сүргийг эрүүлжүүлэх, бэлчээрийн болон хашаа хорооны эрүүл ахуйг сайжруулах, ариутгал, халдваргүйтгэлийн ажлыг чанартай зохион байгуулах зорилгоор мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээнд шаардлагатай багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлын хүрээнд Улаанхус сумын ЗДТГ-аас малын тоо толгойн албан татвараас хуваарилсан 5,0 сая төгрөгийн өртөг бүхий мананцаржуулагч аппарат 8 ширхэг, цахилгаан автомакс 10 ширхэгийг мал эмнэлгийн тасгийн малын эмч нарт хүлээлгэн өгөв.

You May Also Like