Улаанхус сумын удирдлагууд
Аймгийн Засаг даргын удирдамжийн дагуу Албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүд, иргэдээр нийтийн эзэмшлийн зам, талбай, байгууллагын ойр орчмын газар мөн айл өрхүүдийн эзэмшил нийтийн гудамжийг цэвэрлэх, цэвэр орчин бүрдүүлэх зорилгоор сумын албан байгууллагын дарга, эрхлэгч нарт бүх нийтийн цэвэрлэгээг 10 дугаар сарын 01-ний өдөр 13:00 цагаас зохион байгуулж, ажилчид, албан хаагчдыг бүрэн оролцуулахыг үүрэг болголоо. Иргэд аж ахуйн нэгж, хүнсний дэлгүүрийн эзэд та бүхнийг идэвхитэй оролцохыг Улаанхус сумын Засаг даргын тамгын газраас уриалж байна.

You May Also Like