Засаг дарга К.Багдаулет Аймгийн ХХҮГазрын дарга Съезханд аймгаас сум хоорондын салаа замын хогийг цэвэрлэх асуудлаар хүсэлт тавьж ажиллах хүний цалин, зарцуулах бензин шатхуунаа шийдвэрлүүлж, 3 хоног хогоо цэвэрлэж 14 портер хогийг хогийн цэгт ачиж буулгалаа. Санал хүсэлтийг хүлээн авч ажиллах хүчин, зарцуулах бензин шатахууныг шийдэж өгсөн Хөдөлмөр, Халамж Үйлчилгээний газрын хамт олондоо, хог түүж ачиж буулгах ажилд ажилласан жолооч болон ажилчиддаа, сумын ард иргэдийн өмнөөс талархал илэрхийлье! Цаашдаа иргэд олон нийт зорчиж явахдаа хог хаяхгүй байхыг хүсье!

You May Also Like