Сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл, ЗДТамгын газартай хамтран ”ЗӨВ, ЗӨВД ШУДАРГА ЗӨВ” аяны хүрээнд байгууллагын удирдлагуудад ”Авилгын эсрэг” хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулж аяны хүрээнд явуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулж албан байгууллагууд идэвхтэй оролцохыг уриалав.

You May Also Like