2022 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний хүртэлх хугацаагаар малын гоц халдварт өвчин гарсан аймаг, сумаас мал амьтан оруулах, шилжилт хөдөлгөөн хийхийг хязгаарлах талаар ард иргэдийн санал, асуулгыг авч байна.

Мал, амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах, малчид, ард иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх, гадаад худалдааг чөлөөтэй болгож махны экспортыг нэмэгдүүлэх төрийн бодлого зорилтын хүрээнд олон улсын худалдааны хорио цээрт мал, амьтны гоц халдварт өвчин зөөвөрлөгдөн дамжин тархах эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2022 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний хүртэлх хугацаагаар малын гоц халдварт өвчин гарсан аймаг, сумаас мал амьтан оруулах, шилжилт хөдөлгөөн хийхийг хязгаарлах  талаар ард иргэдийн санал, асуулгыг авч байна.
Та бүхэн бусад аймгуудаас 2023 оны 01-р сарын 01-ний хүртэл мал оруулахгүй байх

 шийдвэрийн талаар саналаа өгнө үү. Баярлалаа

You May Also Like