ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛИЙГ БҮРТГЭХЭД

ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛИЙГ БҮРТГЭХЭД

  • Иргэний үнэмлэх  /16-аас доош насны хүүхэдтэй бол төрсний гэрчилгээ/
  • Оршин суух газрын хаягаа нотлох баримт бичиг
  • Үйлчилгээний хураамж – 2500 төгрөг /1500 төгрөгийг Төрийн банкны 29140037305 дансанд тушаах, тэмдэгтийн хураамж 1000 төгрөгийг тухайн дүүрэг, орон нутгийн татварын албанд тушаасан байна./

Сумын улсын бүргэгчид 10 хоногийн дотор өөрийн биеэр бүртгүүлнэ.

You May Also Like