“Цөлжилтийн шалтгаан, үр дагавар” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

2023.04.24-ний өдөр сумын Байгаль орчны хяналтын Улсын байцаагч Ж.Муратбек сурагчдад “Цөлжилтийн шалтгаан, үр дагавар” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

You May Also Like