Улаанхус сумын 1,4 дүгээр багийн замын засварын ажлыг тус тус ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай