Улаанхус сумын Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай