Улаанхус сумын сургуулийн байрны дээврийн засварын ажлыг ашиглалтад оруулах тухай