Улаанхус сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 8-р хуралдаан 2021оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр боллоо.

Улаанхус сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 8-р хуралдаан 2021оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр боллоо.
Хуралдаанаар: Улаанхус сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан, цаашдын зорилтын талаар Улаанхус сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дарга М.Есенбек танилцуулга хийлээ.
Мөн хэлэлцэх асуудлын дарааллын дагуу Улаанхус сумын Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2021 оны хэрэгжилтэнд үнэлэлт дүгнэлт өгөх тухай асуудлыг авч хэлэлцэж, Улаанхус сумын Засаг даргын бүтэн жилийн тайланг сонсож хэлэлцсэн бөгөөд хуралдаанд оролцсон 26 төлөөлөгчдийн 100 хувийн саналаар Улаанхус сумын Засаг дарга К.Багдаулетийн 2021 оны үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн явц “хангалттай” гэж 100 хувьтай дүгнэлээ.

You May Also Like