Сумын удирдлагууд

Сумын удирдлагууд
Сумын ЭМТөвийн эрхлэгч, Хөх хөтөл багийн Их эмчийн салбар эмнэлгийн эрхлэгч, багийн засаг даргаболон багийн эмч нартай цаг үеийн асуудлаар хуралдаж. Ковид-19 цар тахлын эсрэг 3-р тунгийн вакцинжуулалтыг эрчимжүүлэх талаар үүрэг чиглэл өглөө.

You May Also Like