Сумын төвд хяналтын камер суурилууллаа.

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал хяналт шалгалтыг сайжруулах зорилгоор Орон нутгийг хөгжүүлэх сангаас 8 сая төгрөгийн санхүүжилтээр сумын төв гудамж, зам дагуу 8 ширхэг хяналтын камер суурилууллаа.

You May Also Like