Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ

Ангилал
Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжаас үзүүлж буй хүнсний эрхийн бичиг олгох үйлчилгээ
Тайлбар

Бүрдүүлэх баримт бичиг:

  • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт
  • Өргөдөл
  • Багийн Засаг даргын тодорхойлолт
  • 2 хувь цээж зураг

You May Also Like