МОТОЦИКЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ТҮР ХУГАЦААГААР ХОРИГЛОЛОО.

Замын хөдөлгөөнд оролцогчдыг осол, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, учирч болох хор хохирол, эрсдэлийг багасгах, аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор сумын Засаг даргын “Мотоциклоор замын хөдөлгөөнд оролцохыг түр хугацаагаар хориглох тухай” А/179 тоот захирамжаар 2022 оны 12-р сарын 15-ны өдрөөс 2023 оны 03-р сарын 01-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд мотоциклийн хөдөлгөөнийг хориглолоо.

You May Also Like