Зуслан, намаржаа хадлангийн хуваарь батлах тухай А/103