Золбин нохой устгалын ажил хийгдэв.

2023 онд Хөх-хөтөл 2-р баг, 11-р баг, Согоог 4-р багт болон сумын төвийн 7,8,9-р багууд 2 удаа золбин нохой устгалын ажил хийгдэж нийтдээ 123 орчим золбин болон уяагүй гудамжинд гүйж байсан нохойг устгаж, сэг зэмийг зориулалтын газар булж ажиллав.
Цаашдаа ард иргэд маань нохой тэжээвэл зориулалтын дагуу ард иргэдэд аюул учруулахгүй, байнгын уяатай байлгах тал дээр хамтарч ажиллахыг хүсье!

You May Also Like