ЗДТГ-т цахим хурлын тоног төхөөрөмжтэй боллоо.

ХБНГУ-ын Германы Сэргээн босголтын зээлийн банкны (KfW) санхүүжилтээр БОАЖЯ-аар дамжуулан хэрэгжүүлж буй “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төслийн хамтын ажиллагааны хүрээнд сумын ЗДТГ-т цахим хурлын тоног төхөөрөмж, Ухаалаг дэлгэцтэй болоход дэмжлэг үзүүлсэн төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтан Б.Дэлгэрмаа, Б.Мөнхдорж, гүйцэтгэгч “Ай Ти Эс Өү” ХХК-ны захирал И.Болор-Эрдэнэ болон инженер техникийн ажилтнуудад баярласан талархсанаа илэрхийлье.
Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай!
Улаанхус сумын Засаг даргын Тамгын Газар

You May Also Like