Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тодотгол хийх тухай А/52