Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай А/60