АЛДАРТ ЭХИЙН ОДОН АВАХ ЭХЧҮҮДИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Алдарт эхийн 1, 2 дугаар зэргийн одон авах эхчүүдийн материалыг  Засаг даргын Тамгын газрын  Нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан ажилтан С.Алмасбек, Дотоод ажилтан С.Еркежан нар  хүлээн авч байна.

Бүрдүүлэх материал:

  1. Эхийн төрсний гэрчилгээ , цахим үнэмлэхний нотариатаар батлуулсан хуулбар
  2. Хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар /насанд хүрсэн бол иргэний үнэмлэхний хамт/
  3. Гараар бичсэн өргөдөл

Анхаарах зүйл:

  1. Өргөж авсан болон, Овог нэр сольсон хүүхэдтэй бол , овог нэр болон, үрчилсэн гэрчилгээг хамт канондуулах,
  2. Хамгийн бага хүүхэд нь 1 нас хүрсэн байх /2021 оны 06 дугаар сарын 01-нээс өмнө/
  3. 16 насанд хүрсэн хүүхэдтэй бол төрсний гэрчилгээ, цахим үнэмлэхийг нь заавал хамт канондуулж нотариатаар батлуулах.
  4. Хүүхдүүдийн Эрүүл мэндийн тодорхойлолт /Багийн эмч/
  5. Асуух зүйл байвал дараах утасны дугаараас лавлана уу. 95930790, 9596980

You May Also Like