2023 ОНД ХЭРЭГЖИХ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД ЗАРЛАГДЛАА.