“ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САН”-ИЙН ТӨСӨЛ ТӨСӨЛ ХҮЛЭЭН АВЧ ЭХЭЛЛЭЭ

“ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САН”-ИЙН ТӨСӨЛ ТӨСӨЛ ХҮЛЭЭН АВЧ ЭХЭЛЛЭЭ
Суманд үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хоршоодоор дамжуулан ажлын байр бий болгох, иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх, амьжиргааг сайжруулах, орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг хангах зорилгоор батлагдсан журмын дагуу “Хоршоог хөгжүүлэх сан”- ийн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зориулан хөнгөлөлттэй зээл олгох, төсөл сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулж байна.
ЖДҮ эрхлэгч иргэн, ААН, хоршоод холбогдох журамтай танилцаж зарласан хугацаанд багтан төслөө ирүүлнэ үү.
Төслийг 2022.10.20 – 2022.11.20-ны өдрийн 17:00 хүртэл авах ба дэлгэрэнгүй мэдээллийг 95717185, 80353337 утсаар лавлана уу.

You May Also Like