“МАЛ МАХ” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд

“МАЛ МАХ” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд
Улаанхус сумын Согоог голын постод 2022 оны 11-р сарын 08 өдрөөс 12-р сарын 08 өдөр хүртэл 24 цагаар хяналтын пост ажиллахаар боллоо.

You May Also Like