ГУДАМЖ, ЗАМ ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨВ.

ГУДАМЖ, ЗАМ ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨВ.
Их Цэнгэл Эрчим ХХК Орон Нутгийн Хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 29.000.000 /хорин есөн сая төгрөг/-ийн төсөвт зардлаар хийж гүйцэтгэн ажлын хэсэгт хүлээлгэн өглөө.

You May Also Like